מהלך הברית

לפני הברית תערך בדיקה של התינוק והכנתו לברית.

 

טקס הברית על פי ההלכה:

הסנדק יושב על כסא של אליהו 

הרך הנולד יובא אל אביו

התינוק יונח על ברכי הסנדק היושב בכסא.

ברכות המילה

ברכת "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו"

ברכת " שהחיינו"

ביצוע הברית

ברכת "הגפן" על היין

(ברכת בורא עצי בשמים אצל עדות המזרח)

ברכת "ברוך אתה ה', כורת הברית"

תפילה לבריאות הילד

קוראים שם לילד

תפילת קדיש (אצל עדות המזרח) / תפילת עלינו לשבח (אצל עדות אשכנז)

נהוג כי לאחר מכן נערכת סעודת מצווה.


לאחר הברית תתבצע בדיקה נוספת שאין דימום והכל תקין, במהלך הבדיקה יוסבר לגבי הטיפול בתינוק לאחר הברית.