טקס ברית מילה שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted in israel by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה שנערך בסווזילנד בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted in Swaziland by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
הדרכת רופאים בסווזילנד - אפריקה
טקס ברית מילה שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה שנערך בשבט הזולו בדרום אפריקה בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted at the Zulu people by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
לאחר ברית בשבט זולו באפריקה
טקס ברית מילה שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה יהודית שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A Jewish circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה יהודית שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A Jewish circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
תלבושת מסורתית בטקס ברית מילה יהודית שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A Jewish circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה יהודית שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A Jewish circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik
טקס ברית מילה יהודית שנערך בידי המוהל הרופא דוקטור שקולניק A Jewish circumcision ceremony conducted by a mohel physician Dr. Zvi Shkolnik